Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Tải file tại đây!