Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng làm việc với Tổng Hội Xây dựng Việt Nam
Ngày 14/3/2012, Đồng chí Trịnh Đình Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có buổi làm việc với Tổng Hội Xây dựng Việt Nam (Tổng Hội XDVN).

Dự buổi làm việc về phía Bộ Xây dựng có lãnh đạo các Vụ : Hoạt động xây dựng, Hợp tác quốc tế, Vật liệu xây dựng, Tổ chức cán bộ, Khoa học công nghệ và môi trường, các Cục: Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật và Văn phòng Bộ. Về phía Tổng Hội Xây dựng Việt Nam có ông Trần Ngọc Hùng - Chủ tịch Tổng Hội và các Phó Chủ tịch Tổng Hội, các Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Hội.

Ông Trần Ngọc Hùng - Chủ tịch Tổng Hội XDVN đã giới thiệu với Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng các kết quả hoạt động năm 2011 và chương trình công tác năm 2012 của Tổng Hội XDVN. Năm 2011, Tổng Hội và các Hội thành viên đã tích cực hoạt động, theo sát mục tiêu nhiệm vụ của Hội, hoạt động theo đúng Điều lệ Hội và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, góp phần tích cực cho sự phát triển của Ngành.

Hoạt động của các Hội chuyên ngành ngày càng đa dạng, phong phú và có chất lượng, đặc biệt trong công tác khoa học công nghệ, tổ chức hội thảo, tư vấn phản biện các vấn đề có tính khoa học và những vấn đề bức xúc trong thực tiễn liên quan đến xây dựng, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho đất nước và địa phương và phù hợp với điều lệ hoạt động của Hội.

Các Hội xây dựng tỉnh, thành phố tham gia tích cực và có trách nhiệm các hoạt động tư vấn, phản biện, đóng góp nhiều ý kiến cho ngành, tỉnh. Điểm mới là trong công tác tổ chức, một số Hội đã thành lập tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn riêng cho Hội mình. Do hoạt động đạt được nhiều thành tích, một số Hội đã được UBND tỉnh, thành phố tặng bằng khen, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Theo chương trình công tác năm 2012, Tổng Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tổ chức, chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tổ chức các hội thảo thường niên nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Hội, thực hiện chương trình công tác nghiên cứu khoa học, công tác đối ngoại và thông tin.

Một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012 là chuẩn bị và tổ chức tốt Lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Tổng Hội XDVN (1982 - 2012) và Đại hội lần thứ VII của Tổng Hội. Nhân dịp này Tổng Hội tổ chức tuyên dương khen thưởng các hội viên lão thành, trao kỷ niệm chương cho các hội viên có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động Tổng Hội.

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Tổng Hội XDVN đã đạt được trong năm qua, đồng thời cảm ơn Tổng Hội và các Hội thành viên đã hỗ trợ và phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ và Ngành xây dựng.

Bộ trưởng đã giới thiệu về các lĩnh vực công tác trọng tâm của Bộ trong năm 2012 và nêu lên những vấn đề mà Bộ Xây dựng đang quan tâm giải quyết trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác của mình như nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với ngành xây dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng, tính khoa học và trách nhiệm, khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ của hệ thống pháp luật, phát triển sản xuất vật liệu xây dựng, môi trường xây dựng và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới,...

Đối với các cơ quan chức năng của Bộ, Bộ trưởng đề nghị cần phải tranh thủ sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, của Tổng Hội và các Hôị thành viên của Tổng Hội trong việc chuẩn bị đưa ra các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoach, kế hoạch,… phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng bày tỏ sự đồng tình với các ý kiến kiến nghị của Tổng Hội và các Hội thành viên nêu ra tại cuộc họp và đề nghị Tổng Hội XDVN trong năm 2012 cần tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ về hoạt động của Tổng Hội phù hợp với Điều lệ, chức năng và nhiệm vụ.

Trước những nhiệm vụ đặt ra cho Bộ Xây dựng trong năm 2012, Bộ trưởng đề nghị Tổng Hội và các Hội thành viên tiếp tục tham gia giúp Bộ Xây dựng hoàn thành các nhiệm vụ của mình. Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng sẽ xem xét và có ý kiến về các vấn đề nhân sự chuẩn bị cho Đại hội lần thứ VII của Tổng Hội XDVN.