Liên hệ
Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO6
Địa chỉ

Địa chỉ:
K60 - Nguyễn Chánh
Hoà Khánh - Liên Chiểu
TP Đà Nẵng

Điện thoại: (84.0511).3841170-3730045
Fax: (84.0511).3842236

Thông tin: vneco6.com.vn

Liên lạc